Tovább a tartalomra

weight flow contact

logoGODA method for human bridges

 

 

 

Jump to English version

 

A “weight” vagyis “súly” kifejezés elsősorban a testre, a jelen fizikai valóságunkra utal, ugyanakkor a test és a Föld kapcsolatára. Ez a gravitáció. Súlyunk azért van, mert a Földön élünk. A “súly” tehát azt jelenti, hogy itt élünk a Földön a testünkben, és ez jelen valóságunk egyik igen jelentős pillére.

A “flow” vagyis az “áramlás” a mozgásra, az élet folyamatára és megélésére vonatkozó minőség. “Flow” itt annyit jelent, hogy a folyamatos változásokkal és a természettel összhangban, zavaró gondolatainkat elcsendesítve irányt adjunk tetteinknek, és görcsök nélküli áramlásban, kellő tudatossággal, minden pillanatban jelen legyünk saját életünkben. A “flow” tehát a Jelenlét minősége a Most-ban.

A “contact” a kapcsolatokra utal. Mindannyian folyamatosan kapcsolódunk egymáshoz és ez az emberi élet, az emberiség egyik megkerülhetetlen sarokpontja. Három szinten foglalkozunk kapcsolatokkal: kapcsolat önmagunkkal, a kapcsolat valaki mással és kapcsolat a világgal.

Ha a három szint egyszerre megjelenik, akkor a Weight Flow Contact már nem “csak” mozgás, önismeret, kapcsolódás és áramlás, hanem Tudatállapot. Olyan tudatállapot, melyet ha folyamatosan, a hétköznapokban is megőrzöl, az elkülönült-én és a leszűkült gondolkodás feloldódik, és az egység és harmónia az élet minden pillanatát átjárja.

 

Figyelem – Mozgás – Érintés – Jelenlét

E mozgásra épülő intenzív csoportmunka valódi, fizikai megtapasztalás útján segít
ráébreszteni mindarra, ami a dinamikus és ugyanakkor harmonikus emberi kapcsolatok
megteremtéséhez szükséges. Megtapasztaljuk, hogyan tudjuk magunkat adni, a másikat
elfogadni, valamint érinteni, ölelni, bátran elesni és egymást elkapni.

A harmónia nem passzív, nem merev és nem is veszélytelen.

Megélhetjük, hogy dinamikus viszonyaink olykor elkerülhetetlenül az egyensúly
elvesztéséhez vezetnek, ami önmagában nem veszélyezteti a kapcsolatot, sőt lendületet
adhat, hogy váratlan helyzetekben, ismeretlen utakon, kreatív módon kereshessük meg közös súlypontunkat. E közös pont folyamatos mozgásában és az élet adta helyzetek állandó változásban fedezzük fel a kapcsolat tényleges belső biztonságát jelentő egyensúlyt.
Megtapasztalhatjuk, hogyan lehet egyszerre támaszt adni és megtámasztva lenni.
A weight-flow contact gyakorlása hozzásegít berögzült szerepeink feloldásához, valódi
személyiségünk megéléséhez.

Önismeret – Bizalom – Önállóság – Felelősség – Döntés

Tapasztalataink által korábbi énképünk térképe átrajzolódik és tisztul. A változás egy
új életminőség irányába mozdít minket, így egyre inkább képessé válunk önazonos és kreatív módon megélni magunkat. Képessé válunk elvárások nélkül, önátadással, ítélkezés mentesen, minősítés nélkül, elfogadással, és értő empátiával viseltetni önmagunk és mások iránt. Felismerjük, hogy életünk saját döntéseink sorozatából bontakozik ki, és minden pillanatban felelősséggel és szabadon dönthetünk arról, hogy mit élünk.

Kockázat

A „wfc” folyamatai által olykor olyan falakat szakítunk át, melyeket szociális tabuk vagy
egyéni traumák építettek.

Lehetőség – Változás

A weight-flow contact nem igényel semmilyen előképzettséget. Bátran ajánljuk mindazoknak, akik jobbá akarják tenni kapcsolatukat önmagukkal, társaikkal, a világgal, valamint azoknak, akik nyitottak az újra, és azoknak is, akik zártak, de nyitni akarnak.

Változni fogunk, és velünk együtt környezetünk is változni fog.

Mi, akik tapasztalati tudásunkat átadjuk, közvetítők vagyunk: hidak az emberek közt.
Beer Gyöngyi és Bakajsza Gábor azok, akiknek éveken át személyesen adtam át azt, amiről azt gondolom, tudni kell ahhoz, hogy elmélyült tudású és hiteles Weight-Flow Contact közvetítők (Hidak) legyenek.
Goda Gábor

A Záróra műsorában (26.perctől) Goda Gábor a weight-flow contact-ról beszél:

 

 

English below

logo

 

 

 

 

weight flow contact – GODA method for human bridges

Attention – Movement – Touch – Presence

This intensive movement-based group-work helps us become aware through real, physical experience of all that is needed for dinamic yet harmonic human relationships. We explore how we can give ourselves, accept the other, as well as to touch, to embrace, to fall daringly and to catch each other.

Harmony is not passive, nor rigid, neither is it without danger.

We can experience that our dinamic relationships sometimes inevitably lead to the loss of balance. This on its own does not threaten the relationship but gives impulse to search for our common centre of mass on unknown paths, creatively in unexpected situations. In the continuous movement of this common point and the constant change of our lives’ situations we discover the balance that in fact provides the internal security of the relationship. We experience how we can simultaneously support and be supported. The practice of weight-flow contact helps us dissolve our ingrained roles and live our true selves.

Self-knowledge – Trust – Self-reliance – Responsibility – Decision

Through our experiences the map of our former self is redrawn and purified. The change is moving us into a new quality of life to more and more be able to live ourselves in an integral and creative way. We will become able to relate to ourselves and to others without expectations, judgement and evaluating an opinion, in an accepting, understanding and empathic manner. We recognise that our life unfolds from the chain of our own decisions, and that in each moment we can choose freely and responsibly what we live.

Risk

Through the processes of weight-flow contact we break through walls built by social taboos or individual traumas.

Opportunity – Change

WFC does not have any prerequisites. It is offered to anyone who would like to improve their connection to themselves, to their companions, to the world; to those who are open to the new; and also to those who are closed but are willing to open.

We will change and with us, so will our environment

We are handing over our experiential knowledge, we are transmitters, Bridges between people.

Gyöngyi Beer and Gábor Bakajsza are those whom I personally passed on everything during years that I think has to be known to be an authentic WFC Bridge with deeply rooted knowledge.

Gábor Goda

Reklámok
%d blogger ezt kedveli: